Yakında Yayınlanacak Derleme Kitap için Son Çağrı

Yakında Yayınlanacak Derleme Kitap için Son Çağrı


Yeni İsrailiyat Türkiye’de Yahudi ve İsrail Çalışmaları başlığı ile çok yakında yayınlanacak derleme kitap için yayına hazır veya bitmek üzere olan çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

Yeni İsrailiyat Türkiye’de Yahudi ve İsrail Çalışmaları başlığının seçilme nedeni İsrail’in kurulması sonrasında İsrail’i tanıyan ilk Müslüman çoğunluklu ülke olan Türkiye’de İsrail ve Yahudilikle ilgili çalışmaların önem kazanmasıdır. Yahudilik çalışmalarını anlatmak için İslam dünyasında geleneksel dönemlerde kullanılan İsrailiyat yaklaşımının Türkiye’de modern dönemde yeniden düşünülmesinin bu alandaki çalışmalara zenginlik katacak olmasıdır.

Yahudilik ve İsrail çalışmaları ile ilgili makalelerin olduğu bir derleme kitap çalışması Libra Kitap’tan 2019 yılı içinde yayınlanacaktır. Bölge çalışmaları olarak İsrail ve  dini/ kültürel çalışmalar olarak Yahudi araştırmaları alanı Türkiye’de çok yeni olup başta tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenirken alanlar arası yaklaşımların olduğu çalışmalar az da olsa yayınlanmaktadır. Bu çerçevede Eserin belli bir teması olmayıp din, tarih, siyaset, başta olmak üzere uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımlara uygun makalelerinin yayınlanması hedeflemektedir.

Derleme kitapta şu ana kadar şu beş makale kabul edilmiştir:

İsrâiliyyât Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri& Öteki’nin Tanımı ve Konumu Bağlamında İsrâilî Rivayetlerin Kullanımının İmkânı ve Eleştirisi, Ertuğrul Döner

Osmanlı Son Dönemi, Savaşlar ve Osmanlı Yahudileri, Metin Delevi

XVI. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Kudüs, Bilge Karga Göllü

Sefer Tehilim (Zebur): Yahudi Dini Müziği İle Çok Sesli Batı Müziği Arasındaki Köprü, Robert Seidel

Bizans Resim Sanatı Kapsamında Meryem’e Yüklenen Eski Ahit Kaynaklı Sıfatlar, Hatice Demir

Kitap, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) 2018 Dönemi Doçentlik Başvurusundaki “Uluslararası Yayınevi” Libra Kitap (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi) şartına uygun olup ISBN no alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla bölümle de katkıda bulunabilir. Daha önce yayımlanmamış araştırma ve değerlendirme (derleme) türündeki çalışmalardan yazar/lar sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve kabul edilen bölümler için telif hakkı ödenmez.

Kitapta yer alacak her bir bölüm en az iki hakemden olumlu görüş alınması halinde yayınlanacaktır. Derleme kitabın 2018 yılı sonuna kadar yayınlanmış olması planlanmaktadır.

Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım stili uluslararası standartlara (CMS APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) göre verilmelidir. Referanslar tutarlı olduğu sürece herhangi bir stilde veya formatta olabilir.

 

YAYIN TAKVİMİ

Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 13 Mayıs 2019

Hakem Değerlendirmesi ve Kitabın Yayınlanması Tarihi: en geç 31 Temmuz  2019.

 

Bu kitap, İsteğe Bağlı Baskı teknolojisi kullanılarak Libra Kitap tarafından yayınlanacaktır. İlk baskıda maksimum 50 adet yayınlanacaktır. İhtiyaç olması durumunda fazla nüshalar basılacaktır. Yayınevi yazarlara ve/ya editör/lere herhangi bir telif ücreti ödemeyecektir. Yayınevi her yazara ve editöre eserin bir kopyasını gönderecektir. Yazarlar yayınları liste fiyatından P indirimle alabilirler. Yazarlar çalışmalarının telif hakkını 10 yıllığına yayınevine devretmektedirler. Bu kitabın elektronik (e-book) versiyonunun da kapsar. Yayınevi fiyatın eserini kendi isteğine göre karar vermede özgür ve yazara veya editöre danışmak zorunda değildir.

Türkçe ve İngilizce makaleler ayrı kitaplarda yayınlanacaktır. Kitap haziran ayında yayınevine teslim edilecektir.

 

Dağıtım

Libra Türkiye içinde ve uluslararası alanda dağıtım yapmaktadır; uluslararası dağıtım için beş kanal kullanmaktadır:

a. www.librabooks.com.tr adresinden kredi kartı ile doğrudan posta siparişi ile.

b. Abebooks’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (İstanbul Kitap markası ile) http://www.abebooks.com/istanbul-books-istanbul/54968726/sf.

c. Biblio’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (İstanbul Kitap markası ile) http://www.biblio.com/bookstore/istanbul-books-istanbul.

d. Amazon’dak ’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (Marco Polo Kitap markası ile)

e. Kütüphanelere kitap temininde uzmanlaşan uluslararası hizmet şirketler ile satış.

Satış kapasitesi

a) Libra, Türkiye'de (üçüncü şahıs yayıncılarda da dahil olmak üzere) yayınlanan monografi ve süreli yayın için yurtdışındaki üniversite kütüphaneleri ve akademisyenleri için Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden birisidir. Önemli Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu üniversite kütüphanelerine sağlıyor. Ayrıca, kütüphanelerle tedarik sözleşmesi olan tüm uluslararası kütüphane servis sağlayıcılarına tedarik ediyor. Bu nedenle Libra’nın yayımlanmış monograflarının kurumsal müşteriler tarafından sipariş edileceği kesindir.

b) Libra, yeni yayınlarını tüm elektronik mekanlarda ve doğrudan posta yoluyla tanıtır.

c) Libra düzenli olarak yıllık MELA (Orta Doğu Kütüphaneciler Birliği), MELCOM Uluslararası (Avrupa Orta Doğu Kütüphaneciler Birliği) toplantılarına katılır.

 

Teşekkür ederim.

Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Editör

M. Mustafa KULU

Arş. Gör, Selçuk Üniversitesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

 Uluslararası İlişkiler Bölümü,