ESBAB-I MUCİBE

2019’un ilk haftasında fitarih hayata geçti. Yaklaşık 8 sene önce fikri hazırlıklarına başlanan sitemiz 2 sene önce de son bir hamle daha yaptı. Ancak fiili olarak sizlerle buluşması bugüne kısmetmiş. Bu süre zarfında bütün gelişmeler fitarih’in lehine oldu. Diziler, filmler, yarışmalar dolayısıyla halk nezdinde bir tarih şuuru oluştu. Tabiatıyla hiç kimse ideolojik mevziini terk etmeden cepheleşmeyi tarih üzerinden sürdürüyor. Mamafih, fitarih’in bunlarla hiç ilgisi olmayacak. Sanılanın ve beklenenin aksine, akademik seviyede bir tarih portalı olarak yoluna devam edecek.

Halen faaliyette olan tarih siteleri maalesef bırakın akademik camiayı, ciddi okuyucuların ihtiyaçlarına bile cevap vermekten fersah fersah uzakta. Üstelik içinde sayısız polemik ve ihtilaflı mevzu barındırmakla meşguller. Zaten bu eksiklik ve yalan yanlış bilgiler çuvalı, bizi bu siteyi kurmaya sevketti.

Zaman içinde pekçok akademik kadro üniversitelerimizdeki güzide yerlerini aldı. Mateessüf, bu muazzam kadroyu biraraya getirecek, ihtayaca salih bir zemin kurulamadı. Eski devirlerde tarih kongreleri bu maksada matuf faaliyetler olarak tarihçileri buluşturmaktaydı. Ancak son 30 senedir o kadar fazla kongre, sempozyum, çalıştay ve panel düzenleniyor ki, çok az sayıda tarihçimiz bundan haberdar oluyor. Fitarih, herşeyden önce bu ortak zemini sağlamak üzere kuruldu.

Üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla, çok sayıda genç tarihçi aramıza katılıyor. Bunların ilk safhada çalışmalarını tanıtmaya ve kendilerini kabul ettirmeye ihtiyaçları var. Kapımız onlara daima açık olacak.

Türk tarihçiliği, dünyaya tanıtacağımız tek unique eserimizdir. Diğer ilim dalları arasında, uluslararası atıf almak hususunda en muteber alandır. Bu alandaki çalışmaların, akademik ülke puanında en önde olacağı şüphesizdir. Yekvücut olmuş bir tarih camiası, ülkemiz kültür ve medeniyetinin temsilciliğinde bayraktar vazifesi görecektir.

Tarih, herşeyden önce tecrübe ve bilgi birikimi gerektirir. Bu cümleden olarak üstadların ilmi hepimiz için rehberdir. Tarihçi namzetlerinin bu üstadlara ulaşmaktaki basamaklarını kuracak fitarih. Herhangi bir araştırma ve tez çalışmaları sırasında mutlaka size yardım elini uzatacak bir kadim hoca bulunacak. Yeter ki, yolunu yordamını ve adab ü erkanını bilelim.

Bütün bunları sağlamak için çok sayıda editör ve ekibi, sitemize bilgi girişi yapacak. Hepsi kendi alanlarına ve literatüre hâkim. Bu ekip aynı zamanda alanlarındaki diğer akademisyenlere köprü olacaklar. Başka bir ifadeyle akademik dergilerdeki yayın kurulu ve hakem heyeti fonksiyonunu icra edecekler.

Eksiklikler ve hatalar kendi tespitlerimiz ve sizlerden gelen ihtarlara istinaden en kısa süre zarfında derhal tashih edilecektir.

Bütün tarihçilerimize ve tarih muhiblerine hayırlı olsun …