Tarihte kim kahraman, kim hain? (Gerçek Fikri Ne? - 19 Ocak 2019 )

Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne'de tarihimizin üzerinde uzlaşılamamış, tartışmalı başlıkları alanında uzman isimlerle konuşulmaya devam ediyor...

Tarih biliminde neden tek bir doğru yok? Resmi tarih ve alternatif tarih ne demek? Hangi tarihi olay ve şahsiyete hangi tarihçiler nasıl bakıyor?

İdeolojik tarihçilik tarihi gerçekleri aydınlatıyor mu yoksa tahrip mi ediyor? Sultan Abdulhamid, Sultan Vahdettin…

Osmanlı’nın çöküşü ve Cumhuriyet’in kuruluşu üzerine tartışmaların bitmemesinin sebebi ne?

Eren Eğilmez soruyor; Akademisyenler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Ergün Aybars, Prof. Dr. Bülent Arı ve Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Gerçek Fikri Ne'de tarih ezberimizi bozuyor.