Erken Modern Dönemde Osmanlı-İslam Bilimi ve Oxford Üniversitesi

Erken Modern Dönemde Osmanlı-İslam Bilimi ve Oxford Üniversitesi
Bu yılki açılış konferansımızda Dr. Yusuf Alpaydın'dan erken modern dönemde Osmanlı-İslam bilim ve düşüncesinin Oxford Üniversitesindeki yansımalarını konu alan sunumunu dinleyeceğiz.

Medeniyetlerin oluşum süreçlerinin farklı kültürlerle etkileşim içerisinde gerçekleştiğini, Ortaçağ Avrupa’sının Antik Yunan’dan İslam Medeniyetine uzanan geniş bir etkileşim sahasında ortaya çıkması üzerinden okunabilmektedir. Ortaçağ ve Rönesans Avrupa’sının İslam Medeniyeti ile hemen her sahada gerçekleşen etkileşim neticesinde geliştiği, başta Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından kaleme alınan eserler olmak üzere pek çok çalışma tarafından tespit edilmiştir. Ancak ilgili alanyazında İslam Bilim ve Düşüncesinin Avrupa ile ilişkisi, İslam Altın Çağı olarak tanımlanan 9-12. Yüzyıllarda üretilen Arap-İslam Biliminin Latinceye çevrilmesi ve Antik Yunan kaynaklarının Müslümanlar üzerinden Latinceye çevrilmesinde aracılık etmesi ile sınırlandırılmaktadır. İlgili alan yazına göre bu etki 11 ila 13. Yüzyıllarda gerçekleşmiştir.  Oldukça geniş bir coğrafyada ve geniş bir zaman diliminde hüküm süren Osmanlı medeniyetinin gücünün zirvesinde olduğu 17. Yüzyılda Avrupa toplumları üzerindeki etkisini yalnızca siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarla sınırlayan bir tarih yazımı hâkim görünmektedir. İslam bilim ve düşünce birikiminin Erken Modern Avrupa’sında nasıl karşılık bulduğu ve devam ettiği üzerine araştırmalar hala yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu konferansta 17. Yüzyılda Osmanlı-İslam bilim ve düşüncesinin Oxford üniversitesindeki yansımaları ele alınarak, İslam medeniyetinin bilimsel ve düşünsel ürünlerinin Avrupa’ya etkisinin erken modern dönemde de devam ettiği gösterilmektedir.

Yusuf Alpaydın Kimdir?
1980 yılında Yozgat'ta doğdu. Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde, yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında aynı üniversitede eğitim bilimleri programında tamamladı. Doktora çalışmasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesinde Türkiye'de yükseköğretim sistemi ve emek piyasası arasındaki ilişkileri konu alan teziyle bitirdi. 2013-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 11 yıl okul rehber öğretmeni olarak görev yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı’nın (AEP) müfredat, materyal geliştirme ve formatör eğitimi projelerinde görev yaptı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen bu kurumda çalışmaktadır. Mesleki yaşamı ile birlikte eğitim ve bilim alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı. İlmi Etüdler Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı. Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve başkanlık görevlerini yürüttü. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri ve yükseköğretim konularında araştırma ve yayın çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.