Kuzey Makedonya'da Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Başladı

Kuzey Makedonya'da Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Başladı

Kuzey Makedonya da Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi başladı.
Kuzey Makedonyanın başkenti Üsküp'te Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığınca Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Dergicilik ve Podcast Yayıncılığı
Toplantısı düzenlendi. Balkanlar’ın köklü bir Türk edebiyatı geçmişine sahip olduğu
ve yeni neslin Türkçeye ve Türk edebiyatına âşina olmasını sağlamak amacıyla 2021
yılının sonunda Üsküp’te Yazarlık ve Edebiyat Akademisi başlatılmıştır. 6 farklı ülkeden
yaklaşık 45 öğrenciye ilk önce  Kosova'da 1 haftalık eğitim verilmiştir. Başvuruları
gönüllülük esasına dayanarak alınmış ardından öğrenciler mülakat yoluyla
seçilmişlerdir. Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Dergicilik ve Podcast Yayıncılığı
Toplantıları, 2 Mart'a kadar devam edecektir.


https://www.ytb.gov.tr/duyurular/balkan-edebiyat-ve-yazarlik-akademisi