Roma Bildirisi kabul edildi

Roma Bildirisi kabul edildi

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 Kültür Bakanları ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri, hükümetlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kurtarma stratejilerine, kültür, kültürel miras ve yaratıcı sektörlerin de dahil edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Roma'da gerçekleştirilen G20 Kültür Bakanları toplantısının ardından açıklanan "Roma Bildirisi"nde, Kovid-19 salgınından ağır şekilde etkilenen ülke ekonomileri ve toplumların dayanıklılığı ve yenilenmesini teşvik etmede kültürün önemli bir oynadığı, yeniden harekete geçmenin temeli olduğu belirtildi.

Kültürel ve yaratıcı sektörlerin önemli iş ve gelir kaynağı olduğuna dikkati çekilen bildiride, bu sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; onları salgın krizinde destekleme ve iyileşme için kültürün dönüştürücü gücünü açığa çıkarmanın önemine vurgu yapıldı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları hatırlatılarak, kültürel miras varlıklarının yok edilmesi ve yasadışı ticaretinin ciddi suç ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı. Bu hususta, ortak ve koordineli eylemlerin güçlendirilmesinin altı çizildi.

Ayrıca risk altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik etkili, sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşgüdümlü yönetim modellerinin güçlendirilip, geliştirilmesine de ihtiyaç olduğu kabul edildi.

İklim değişikliğini kültür yoluyla ele alınmasının üstünde durulan bildiride, iklim değişikliğiyle bağlantılı tehlikeli olayların sıklığındaki artış ve bunların kültürel miras üzerindeki etkilerinden endişe duyulduğu belirtildi.

Kültür ve eğitim arasındaki sinerjiyi güçlendirme ihtiyacına değinilen bildiride, eğitim ve öğretimle kapasite geliştirme önemi vurgulandı.

Roma Bildirisi'nde hükümetlere, kültürün ve yaratıcı ekonominin kalkınma süreçlerine entegre edilmesi ve ayrıca kültürü, sosyal uyum, istihdam, yenilik, çevre, insan hakları gibi daha geniş politikaların ayrılmaz bir parçası olarak tanınması çağrısı yapıldı.

Bildiride, pandemi sonrası kurtarma stratejilerine, kültür, kültürel miras ve yaratıcı sektörlerin de dahil edilmesi tavsiye edildi.

Bildiride kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesi en güçlü şekilde kınanırken, kültürel mirasın korunmasına yönelik adımların desteklendiği kaydedildi.

Bildiride, "Dijital ve sosyal platformlar da dahil olmak üzere kültürel varlıkların yağma ve yasa dışı kaçakçılığı, fikri mülkiyete yönelik tehditler ile kültürel mirasa ve kültürel kurumlara karşı küresel olarak işlenen organize suçlar konusundaki en derin endişemizi yineliyoruz. Uluslararası toplumu güçlü ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Roma Bildirisi'nde, kullanıcıları, dezenformasyon, nefret söylemi ile korsanlığın yol açtığı risklerden korumak için sağlıklı dijital ekosistem oluşturmaya yönelik güvenlik önlemlerin benimsenmesi talep edildi.

Ayrıca iklim değişikliğinin ele alınmasında kültürün katkısını geliştirmeye yönelik G20 Kültür Çalışma Grubu Görev Tanımı'nın oluşturulması memnuniyetle karşılandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü toplantıyla artık "Roma Bildirisi" olarak anılacak, oybirliğiyle kabul ettikleri önemli bildiriye sahip olduklarını söyledi.