Türk Eğitim Tarihine İlişkin Araştırma Projemiz Hakkında Bilgi Paylaşımı

Türk Eğitim Tarihine İlişkin Araştırma Projemiz Hakkında Bilgi Paylaşımı

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış” başlığını taşıyan eğitim tarihi alanındaki bilimsel araştırma projemizin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Bu araştırmada; devlet sisteminin birçok alanında olduğu gibi eğitim sisteminde de modernleşmenin zirveye ulaştığı ve radikal değişim ve dönüşümler geçirdiği Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet’e kadarki süreçte (1839-1923) görev yapmış olan maarif nazırları tarafından geliştirilen eğitim politikalarının etkililik açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

Proje araştırmasının yönetim düzeninde bir yürütücü (Doç. Dr. Ayhan DOĞAN) ve araştırmacılar (Doç. Dr. Betül BALKAR, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Berkant PATOĞLU, Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK, Dr. Sadık ÇETİN, Öğr. Gör. Resul KÖSE) yer almaktadır.

Haziran 2019’da tamamlanması planlanan bu proje kapsamında hazırlanmakta olan bildiri, makale, kitap türündeki bilimsel yayınlar önümüzdeki süreçte bilim dünyasına sunulacaktır.