Jozef Mikosza'nın Türk Devleti Üzerine Siyasi Gözlemler Eserinde 18. Yüzyıl Türkiyesi

Jozef Mikosza'nın Türk Devleti Üzerine Siyasi Gözlemler Eserinde 18. Yüzyıl Türkiyesi

Yazarlar: Ewa Siemieniec-Golas, Sylwia Filipowska, Krakow, 2018.

Józef Mikosza, Obraz osiemnastowiecznej Turcji w "Obserwacjach politycznych Państwa Tureckiego..." Józefa Mikoszy (1787), haz. Ewa Siemieniec-GołaśSylwia FilipowskaKsięgarnia Akademicka, Krakow, 2018.