Arkeologlar, Avrupa'da yapılan eski camiyi bulmuş olabilirler

Arkeologlar, Avrupa'da yapılan eski camiyi bulmuş olabilirler

Arkeologlar, bir zamanlar Endülüs İslam Devleti'nin kurulduğu İspanya topraklarındaki Vizigot Krallığına ait antik kentte, daha önce keşfedilmemiş bir sarayın bazı bölümleri ile Avrupa’nın en eski camilerinden biri olduğu düşünülen kalıntılar tespit etti.

İspanya'nın Madrid kendit dışındaki kırsal alanda, Reccopolis, Tagus Nehri kenarında bulunan 1400 yıllık Reccopolis antik kentinde yapılan arkeolojik kazılarda, jeomanyetik aygıtları kullanarak hâlâ toprak altında bulunan yapıların ve duvarların haritasını çıkaran arkeologlar, kalıntılar arasında Kıble'ye yöneltilmişbüyük bir bina kalıntısını fark ettiler.

Bölgedeki diğer tüm binalardan daha büyük ve Mekke'ye doğru yöneltilmiş büyük binanın kat planı, Orta Doğu'daki camilere benziyor. Ancak binanın gerçekten cami olup olmadığı, arkeoloji kazıları iler binanın toprak altından çıkarılması ile mümkün olabilecek. Eğer tahminler doğru ile arkeologlar muhtemelen Avrupa'da inşa edilen en eski camiyi bulmuş olabilirler" dedi.

Antiquity dergisinde 12 Haziran'da "Reccopolis, orta çağdaki Visigothic kraliyet kasabasının ilk jeomanyetik haritasının ortaya çıkardığını ortaya koydu" (Reccopolis revealed: the first geomagnetic mapping of the early medieval Visigothic royal town) başlığı ile yayınlanan Goethe Üniversitesi, Arkeolojik Bilimler Enstitüsü'nden Joachim Henning, Harvard Üniversitesi  İnsan Geçmişi ve Tarih Anabilim Dalı'ndan Michael McCormick ve Lauro Olmo Enciso, Madrid'teki Alcala de Henares Üniversitesi  Tarih ve Felsefe bölümünden Knut Rassmann ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Roma-Germen Üniversitesi'nden Eyub Fikrit Eyub imzalarını taşıyan makalede yer alan bilgilere, Reccopolis, altıncı yüzyıl Avrupa'sındaki kentsel gelişim algılarını zorlayan erken ortaçağ şehirciliğinin istisnai bir örneği görünüyor.

İberya'nın merkezindeki Reccopolis, Germenler tarafından M.S 6. yüzyılın ortalarına kadar zorlu sosyo-politik ve çevresel koşulları sırasında Roma topraklarında kurulduğu arkeolojik olarak tespit edilebilen tek şehir. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bulgulara rağmen, Reccopolis'in doğası ve büyüklüğü ile ilgili şüpheler devam edince jeomanyetik araştırmaya ihtiyaç duyuldu. Taramalar, yoğun kentsel yapı, sarayı binaları, şehir dışı bir banliyö ve  eski İslami camilerden birini ortaya çıkardı.

Live Science dergisinden Megan Gannon'un haberine göre; jeomanyetik aygıtlar kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Reccopolis’in bugüne kadar gün ışığına çıkarılan kalıntılardan çok daha fazlasına sahip olduğu tespit edildi.

​Harvard Üniversitesi ortaçağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick, jeomanyetik tarama ihtiyacına bir şaka sonucu ihtiyaç duyulduğunu belirterek;  "2014 yılında bölgede bina kalıntıları, bir şapel ve bazı dükkanlara ait kalıntılar bulmuştuk. Ancak bunlar bir şehir için yeterli değildi. İspanya'daki Alcalá Üniversitesi'nden kazı direktörü Lauro Olmo Enciso ile “Şehrin geri kalanı nerede?” diye dalga geçildi. Bu şaka sonrası jeomanyetik tarama yapmaya karar verdik" dedi.

Arkeolog Michael McCormick, “Araştırabildiğimiz her alanda binalar, sokaklar ve geçitler bulduk. Toprak altındaki yapılardan biri ki hayli büyük bir bina, Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benziyor. Kazılar doğruladıpı takdirde,günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski camiyi bulmuş olabiliriz. Yeni keşfedilen jeofiziksel kanıtlar, şehrin tamamen terk edildiği 800 yılı öncesinde İslam varlığına dair izlere işaret ediyor olabilir" dedi.

Reccopolis’te onlarca yıldır devam eden arkeolojik kazılara rağmen antik kentin şu ana kadar sadece yüzde 8’lik bölümü keşfedilebildi.

Fransa ve İber Yarımadası'na hakim olan Cermen kabilesi Gotların iki büyük kolundan biri olan Vizigotların bölgede geç antik çağda hüküm sürdüğü biliniyor.  410 yılında Roma’yı ele geçiren kavim olarak bilinen Vizigotlar, Toledo’yu başkent seçmişti. Vizigotların Reccopolis’i kentini 578 yılında kurduğu tahmin ediliyor.

Bölgedeki Vizigot hâkimiyetini 711 yılında kıtaya çıkan İslam orduları bitirdi.