QhoD Projesi Duyurusu: Habsburg-Osmanlı Diplomasisi Kaynakları Dijital Edisyonu, 1500–1918

QhoD Projesi Duyurusu: Habsburg-Osmanlı Diplomasisi Kaynakları Dijital Edisyonu, 1500–1918

QhoD Projesi ve açık erişim web sayfasının duyurusu

Değerli meslektaşlar,

Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) bünyesindeki, Habsburg ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nde (IHB) 2020 yılı Mayıs ayında başlamış olan “Habsburg-Osmanlı Diplomasisi Kaynakları Dijital Edisyonu, 1500–1918” başlıklı projemizin sitesi açık-erişimle www.qhod.net adresinde meslektaşlarımızın, araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

 

Projenin 2024’e kadar devam eden ilk ayağında, 1699–1700, 1719–1721 ve 1791–1792 yıllarında Habsburg ve Osmanlı sarayları arasında gerçekleşen büyükelçi değişimleriyle ilgili Almanca ve Osmanlıca kaynakları transkribe ederek dijital olarak yayınlıyoruz.

 

5 Temmuz 2022’de yapılan resmi açılışımızda, ilk olarak 1719–1720’de Graf von Virmont ve Dayezade İbrahim Paşa misyonlarının belgelerini yayınladık. Bu kapsamda, bu misyonların Habsburg ve Osmanlı tarafından yazılmış iki seyahatnamesini, Habsburg büyükelçisi Virmont’un mektuplarını, elçi Virmont’un İstanbul’da kaldığı esnada katıldığı seremonilerin 347 numaralı teşrifat defterlerindeki kayıtlarını, iki saray arasında gerçekleşen Osmanlıca yazışmaların transkripsiyonlarını, ve her iki misyonun seyahatlarinin organizasyonu ile ilgili muhtelif belgeleri transkribe ettik. Osmanlıca seyahatnameyi, teşrifat defteri kayıtlarını, ve Osmanlıca mektupları ayrıca İngilizce’ye tercüme ettik.

 

QhoD web sayfası aynı zamanda, Habsburg-Osmanlı misyonları ve diplomatik temasları üzerine bir açık kaynak platform olarak tasarlandı. 1719-1720 büyükelçilik değişimine ek olarak, 1649-1650 tarihli Habsburg seyahatnamesinin Almanca transkripsiyonuna ve II. Selim’in 1566-1574 tarihleri arasında Viyana sarayına gönderdiği mektupların transkripsiyonlarına Almanca tercümeleriyle birlikte erişebilirsiniz. 1623-1624 tarihli büyükelçi değişiminin Habsburg belgeleri de şu anda yayına hazırlanmaktadır.