Kültürel Mirası korumak için yepyeni bir sosyal girişim: Uçup Gitmesin

Kültürel Mirası korumak için yepyeni bir sosyal girişim: Uçup Gitmesin

Uçup Gitmesin ile kültürel mirası sahiplenmek, korumak ve aktarmak hepimizin elinde !

Son yıllarda giderek artan kültürel miras kayıpları karşısında sessiz kalmak istemeyen farklı disiplinlerden gelmiş bir grup gencin, kültürel mirasın korunması ve konuyla ilgili toplum farkındalığı kazandırılması hedefiyle yola çıktığı yepyeni bir sosyal girişim projesi: Uçup Gitmesin.

Projede işleyiş süreci, duyarlı bireylerin bakımsız bırakıldığını ya da tahrip olduğunu fark ettiği kültür varlıklarının mevcut durumlarını proje iletişim kanallarına fotoğraf veya video aracılığıyla bildirmesiyle başlamaktadır. Hedeflenmiş farkındalığın sağlandığı bu bildirinin ardından ilgili kültürel miras unsurlarının bakım ve koruma çalışmaları için gerekli adımların atılması proje uzmanlarının girişimleri ile sağlanacaktır. İstanbul merkezli başlayan proje zamanla tüm Türkiye’ye yayılmayı amaçlamaktadır.

2015’te proje işleyişine benzer bireysel bir girişim sonrasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kültürel mirasın korunması ve konuyla ilgili farkındalık kazandırılmasına yönelik seminer dizileri düzenlenmiş ve çözüm önerisi olarak bu proje geliştirilmiştir. 5 Nisan 2021 itibariyle sosyal etki yaratma hedefiyle yola çıkan bu oluşumla kültürel mirasımız için hep birlikte UÇUP GİTMESİN diyelim.