Bizans Ekonomisi

Bizans Ekonomisi

Bu kitap dördüncü yüzyıldan 1453’te İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethine kadarki Bizans ekonomisinin bir incelemesidir. Kronolojik bir şekilde düzenlenen Bizans Ekonomisi, demografi, tarım, imalat ve şehir ekonomisi, ticaret, parasal gelişmeler, devletin rolü ve ideoloji gibi temel konuları ele alıyor. Devletin iktisadi faaliyetleri ve şehirlerin üretici rolü ile toprak sahipleri, zanaatkârlar ve sarraflar gibi ekonomide etkin gruplara vurgu yaparak kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Kitabın son bölümünde ise Bizans ekonomisi Batı Avrupa ile kıyaslanmış ve sanayi öncesi dünyada, karma ekonominin en başarılı örneklerinden birinin niçin Bizans olduğu değerlendirilmiştir. En önemli Bizans tarihi araştırmacılarından Angeliki Laiou ve Cécile Morrisson’un birlikte hazırladıkları bu kitap özellikle iktisat tarihi, Bizans tarihi ve genel olarak da Avrupa Orta Çağ tarihi çalışanların faydalanacağı temel bir başvuru kitabıdır. Bizans ekonomisinin temel dinamiklerinin anlaşılması, merkezî olarak Anadolu’da şekillenen Selçuklu ve erken Osmanlı ekonomilerinin araştırılmasına da büyük bir katkı sunacaktır.