Kadim, Osmanlı Araştırmalarına Münhasır Dergi

Kadim, Osmanlı Araştırmalarına Münhasır Dergi

Kadim’in 6. sayısını 15 Ekim’de neşretmiş bulunmaktayız. Bu sayıda sekiz araştırma makalesi, beş kitap değerlendirmesi ve altı vefeyâttan oluşan zengin bir içerikle Osmanlı tarihçiliğine katkıda bulunuyoruz.

Dergimizin yeni sayısında Kanuni dönemi ekmekçiliği hakkında önemli bulgu ve değerlendirmeler içeren bir makalenin yanı sıra Peçevi Tarihi’nin zeyl ve yazma nüshalarını tartışan bir makale yer alıyor. Osmanlı şehir kavramını fıkıh nazarıyla değerlendiren bir makale ise İlahiyat ve Tarih arasında disiplinlerarası bir araştırma örneğini teşkil ediyor. Bu üç makale Osmanlı tarihçiliğinin klasik çağına ışık tutarken, dergimizdeki beş araştırma makalesi Tanzimat sonrası meseleleri ele alıyor. Bu doğrultuda 20. yüzyıl başlarında Diyarbekir Vilayeti’ndeki iktisadi hayatı Amerikan konsolosluk raporlarının penceresinden gözlemleyen bir makale kendi alanına yeni bir kaynak grubuyla katkıda bulunuyor. Dergimizdeki bir diğer makalede sosyal ağ analizi yöntemi kullanılarak geç dönem Osmanlı İstanbulu'nda müzik mahfillerinin ilişki ağları çözümleniyor. İngiliz aydını Edgar Whitaker’ın hayat hikayesi ve entelektüel mirasını konu edinen makale ise Osmanlı tarihiyle ilişki içerisindeki yabancıların biyografilerine bir yenisini ekliyor. Son olarak Avrupa'yı kasıp kavuran 1848 İhtilallerinin Osmanlı sınır eyaleti Bosna’ya etkilerine değinen ve geç dönem Osmanlı tüccarlarının küreselleşen dünya ticaretindeki konumunu Haiti krizi çerçevesinde ele alan çalışmalar Osmanlı tarihçiliğini uluslararası ilişkilerle bir araya getiren yeni numuneleri oluşturuyor.

Kadim’in yeni sayısında, son yıllarda neşredilip sahalarına kıymetli katkılar sağlayan beş kitabın değerlendirmesi de yer almakta. Ayrıca son dönemde kaybettiğimiz iki kıymetli tarihçi Cornell Fleischer ve Zafer Toprak’ı, öğrenciliğini yapmış tarihçiler üçer  vefeyât ile yad etmekte.

Doç. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı
Misafir Editör