Mappa Mundi: Ortaçağ Avrupası Dünya Haritaları

Mappa Mundi: Ortaçağ Avrupası Dünya Haritaları

Mappa Mundi nedir? Ortaçağ Dünya Haritalarının özellikleri nelerdir? Mappae Mundi ne demektir? Mappa Mundilerde neler vardı?

Mappa Mundi (çoğulu mappae mundi); Ortaçağ'da Avrupa'da çizilmiş dünya haritalarını tanımlamak için kullanılan Latince terimdir. Latince'de bez (kumaş, örtü, cilt bezi) veya harita (şema, tablo, plan, kroki, grafik)  anlamına gelen mappa ile dünya anlamına gelen mundi kelimelerinden türemiştir.

 

Ortaçağda üretilmiş 1100 civarında Mappa Mundi bulunmaktadır.

Özel kumaşlara, duvarlara veya hayvan derilerine çizile Mappa Mundiler birbirinden çok farklı boyutlarda üretilmişti. Günümüze ulaşan en büyük Mappa Mundi'nin boyu 3.5 metredir.

Mappa Mundiler günümüzdeki coğrafik ve siyasi haritalardan çok farklı özelliklere sahip atlaslardı. Günümüzdeki gibi şehirlerin veya ülkelerin nerede olduklarını bulmaktan çok nerede hangi bilginin bulunduğuna göre tasarlanmışlardı.  Söz konusu bilgilendirme notlarını popüler ansiklopedik bilgiler olarak tanımlamak mümkündür. 

Coğrafi referanslarla tarih, zooloji, antropoloji ve özellikle teolojik bilgiler içerirdi.  Mappa Mundilerde coğrafik çizimlerin yanı sıra Kutsal Kitaplardan, seyahatnamelerden ve klasik eserlerden derlenmiş bilgiler yer alırdı.  Bilgiler, zaman zaman hayali ve abartılı olsa da genel anlamda eğiticiydi.

Haritalarda yer alan bilgiler Ortaçağda dünyanın nasıl algılandığına dair önemli kanıtlardır. Bu haritalarda yaradılıştan kıyamet gününe kadar tüm zamanları kapsayan bilgileri bir arada görülebilirdi.