2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapsamında Faaliyet Duyurusu

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapsamında Faaliyet Duyurusu

Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile içinde bulunduğumuz yılın “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi sonrasında yapılacak etkinlikler kapsamında aşağıda bulunan faaliyetleri planlamıştır.

1- “Denizcilik Tarihi Üzerine Bilimsel Makale Yarışması”

Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın denizcilik tarihimize yapmış olduğu katkıların ortaya çıkarılması konusunu da kapsayan denizcilik tarihimizin araştırılmasına yönelik konularda planlanmış bu bilimsel makale yarışmasının amacı; Türk denizcilik tarihi mirasımızı araştırmak ve gelecek nesillere aktararak denizciliğimize sahip çıkmak, denizcilik tarihi alanında çalışacak akademisyenlerin çalışmalarını desteklemek ve teşvik ederek ödüllendirmektir.

Türk ve Dünya Denizcilik Tarihi alanındaki araştırmaları kapsayacak bilimsel makale yarışmasının konuları aşağıdadır.

a. 30 Haziran 2018 tarihinde vefat eden ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Türk ve dünya denizcilik tarihine katkıları,

b. Ünlü Türk bilgini Piri Reis’in çizmiş olduğu haritaların modern dönemde çizilen haritalarla karşılaştırılarak doğruluk ve gerçekliklerinin ortaya çıkarılması,

c. Amerika kıtası ne zaman, nasıl ve kimler tarafından keşfedildi?

d. Dünya denizcilik tarihinin tarihsel süreci içerisinde matematik biliminin deniz haritalarının yapımı ve seyir aletlerinin geliştirilmeleri üzerine katkıları,

e. Yükseliş döneminde Osmanlı Devleti Donanmasının Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda icra ettiği harekâtların Osmanlı ve Türk denizcilik tarihi içerisindeki yeri ve önemi.

 

Detaylı bilgiye ekte bulunan çağrı metninden ulaşılabilir.

 

2- “Lise Öğrencileri Arasında Denizcilik ve Denizcilik Tarihi Konulu Resim ve Gemi Modeli Yarışması”

Türk denizcilik tarihi mirasımızı araştırmak ve bu araştırma duygusuna sahip çıkarak denizciliğimizi özendirmek, denizcilik alanında çalışmak isteyen çocuklarımızın çalışmalarını desteklemek ve onları teşvik ederek ödüllendirmek, okullar arası yarışma heyecanı ile bilgi ve becerilerin paylaşılmasına katkıda bulunmak, gemi modelciliği konusunda hevesli ve kabiliyetli gençlerimizin ülkemiz denizcilik sektörüne yakınlaşmasını sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen kategorilerde yarışma düzenlenmiştir.

a) Denizcilik ve Denizcilik Tarihi Temalı Resim Kategorisi

b) Her Türlü Ölçekte Statik Gemi Modeli Kategorisi

 

Detaylı bilgiye ekteki Çağrı metninden ulaşılabilir.

 Değerli katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dilerim,

 Funda SONGUR

Öğretim Görevlisi
Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yard. V.


Pîrî Reis Üniversitesi
Postane Mahallesi 34940 Tuzla /İstanbul
Tel: +90 216 581 0050 - Dahili: 1764