Zülkadriye Medresesi'nin kütüphane defteri Kent Arşivi'nde

Zülkadriye Medresesi'nin kütüphane defteri Kent Arşivi'nde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi'nin kütüphanesine ait defteri, Kent Arşivi'ne kazandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Kent Arşivi’ni zenginleştirmek amacıyla, arşive yaklaşık 1,5 asır önceki kent hafızasını tazeleyecek önemli bir eser kattı.

Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından Zülkadriye Medresesi'ndeki kütüphanenin yapımı sırasında bağış yapanların isimlerinin yazıldığı defter, Kent Arşivi'ne alındı.

Osmanlıca, rika hattında yazılı olan kütüphaneye ait defter, şehrin geçmişindeki önemli kişileri bugüne taşıyor.

Şiirler dikkat çekiyor

Kütüphaneye bağışlanan kitapların listesinin yer aldığı defter, Osmanlı dönemindeki tarihi yapı ve olaylara ışık tutuyor.

Defterde, yaşanan olaylara tanıklık eden Hacı Hanifizade, Abdullah Namık Efendi ve Kilis Müftüsü Bedrizade Ahmed Haki Efendi gibi şairler tarafından yazılan şiirler dikkat çekiyor.

Zülkadriye Medresesi defteri, 12 sayfa kitap fihristi, kütüphaneyi tesis eden vakfın mütevellisi Abdullah Edip Efendi'ye ait bir not, 600 cilt kitabın vakfedildiği, kütüphanenin ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgiler, kütüphaneye başkaları tarafından bağışlanan kitapların listesi başta olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.