Türk-Avrupa ve Alman İlişkileri (Maziye Bir Nazar) Berlin Antlaşması’ndan I. Dünya Savaşına Kadar (1878-1918)

Türk-Avrupa ve Alman İlişkileri (Maziye Bir Nazar) Berlin Antlaşması’ndan I. Dünya Savaşına Kadar (1878-1918)

Mahmut Muhtar Paşa, Osmanlı Devleti'nin önemli bir devlet adamı ve askeri lideriydi. 1867 yılında İstanbul'da doğan Paşa, Harbiye Mektebi'nde eğitim gördü ve Almanya'da askeri eğitim aldı. Yunanistan'a karşı yapılan savaşlarda başarılı komutanlıklar yaptı ve birçok önemli görevde bulundu. 1908 hareketinden sonra Hassa Ordusu Birinci Fırka Komutanlığı'na getirilen Paşa, 31 Mart İhtilâli sırasında gösterdiği cesaretle tanındı. Ancak askerlik rütbelerinin tasfiyesine uğrayarak Miralaylığa indirildi. Daha sonra Bahriye Nazırı olarak görev yaptı ve çeşitli diplomatik görevler üstlendi.
 
Mahmut Muhtar Paşa, Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde yaşanan olayları detaylı bir şekilde ele aldığı "Maziye Bir Nazar" adlı eseri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki siyasi ve askeri ilişkileri incelerken, aynı zamanda dönemin entrikalarını da gözler önüne serer. Dr. Av. Faruk Yılmaz’ın sadeleştirmesiyle okurla buluşan bu eserde, dönemin siyasi atmosferini anlamak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecini değerlendirmek açısından önemlidir. Bu kitap, Mahmut Muhtar Paşa'nın dönemiyle ilgili derin bir analiz sunarken, aynı zamanda dönemin uluslararası ilişkilerini de gözler önüne seriyor.