Prof. Dr. Turhan Kaçar Hakkında

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü lisans eğitimini 1989’da, University of Wales, Swansea, Eskiçağ Tarihi Bölümünde 1996’da Yüksek Lisansını ve 2000’de doktorasını tamamlayan Turhan Kaçar, çalışmalarını Geç Antikçağ veya erken Bizans alanı üzerine yoğunlaştırmaktadır. Balıkesir ve Pamukkale üniversitelerinde çalışan Prof. Kaçar, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Roma imparatorluk tarihi, erken Orta çağ ve erken Bizans dönemi hakkında İngilizce ve Türkçe olarak çok sayıda makale yayınlamış olan Turhan Kaçar’ın, eserleri:

  • Geç Antikçağ’da Hıristiyan¬lık, Doğu’da İsa Teolojisinin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009.
  • Turhan Kaçar (çeviri ve yorum), Valesius Seçkileri, İstanbul: Kabalcı, 2008.
  • Peter Brown, Geç Antikçağ’da Roma ve Bizans Dünyası (Türkçe çeviri: Turhan Kaçar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2000; aynı eserin 2. baskısı Geç Antikçağ Dünyası olarak yapıldı, Alfa Yayınları, 2017).
  • Christopher Kelly, Attila, Hunlar ve Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü (Türkçe Çeviri: Turhan Kaçar 2011 ve 2016)
  • Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi (Türkçe Çeviri: Turhan Kaçar), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2016.
  • Murat Arslan & Turhan Kaçar (editörler), Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları (İAE, 2017).
  • Celal Şimşek & Turhan Kaçar (editörler), Geç Antikçağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi (Ege yayınları 2018).