Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Açıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Açıldı

Açılış Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren, YTU Rektörü Sayın Bahri Şahin, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sayın Gülfettin Çelik ve FSM Vakıf Universitesi Rektörü Sayın Fatih Andı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Gülhane Parkı içerisinde bulunan ve 19. yüzyılda telgrafhane binası olarak kullanılan yapı, 2017 yılında restore edilerek bir ihtisas kütüphanesi haline getirildi. Kitapların korunması için nem kontrol ve argon gazlı yangın söndürme sistemleri kullanıldı. Halihazırda yaklaşık 23.000 kitaba ev sahipliği yapan kütüphanedeki kitapların 15.000 kadarı Fuat Sezgin’in Goethe Üniversitesi’ndeki kütüphanesinden getirtildi. 4.000 civarında Arapça eser, Fuat Sezgin tarafından bizzat seçilerek kütüphaneye eklenmek üzere çeşitli kitabevlerinden satın alındı. Diğer 4.000 kitap ise Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kütüphanesi tarafından daha önce satın alınmış eserlerdi.

Kütüphanedeki eserler:

Geniş bir konu yelpazesine sahip olan eserler genel olarak şu şekilde bölümlendirilmiştir: Oryantalistler ve çeşitli Arap ülkelerindeki üniversiteler tarafından yayınlanan süreli yayınlar, ansiklopediler, sözlükler, bibliyografyalar ve kataloglar, Kuran ilimleri ve tefsirler, hadis ilimleri ve hadis külliyatları, tarih, İslam hukuku ve fıkıh, matematik ve doğa bilimleri tarihi, coğrafya tarihi, edebiyat, gramer ve dil kitapları, sanat tarihi ve savaş teknolojileri. Başta İslam bilim tarihinin dili Arapça olmak üzere, İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Farsça, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi çeşitli dillerde yazılmıştır.

Bunların yanı sıra, İslam bilim tarihi üzerine çok sayıda kitap ve makalenin Fuat Sezgin tarafından konularına göre tasnif edilmiş ve tekrar yayınlanmış hali olan tıpkıbasımlar bulunmaktadır. Bu tıpkıbasımların konularına göre dağılımı şu şekildedir: İslam Matematik ve Astronomisi 101 cilt, İslam Coğrafyası 318 cilt, İslam’da Doğa Bilimleri (zooloji, botanik, optik, kimya, meteoroloji, jeoloji, savaş teknolojileri vd.) 90 cilt, İslam Felsefesi 120 cilt, İslam Mimarisi 35 cilt, İslam’da Tarih Yazımı 60 cilt, İslam’da Müzik Bilimi 8 cilt, İslam Tıbbı 95 cilt, İslam Dünyasında Nümizmatik 56 cilt, çeşitli Arapça eserlerin bibliyografyaları 50 cilt, bazı önemli Arapça yazmaların tıpkıbasımları 150 cilt, Yabancı Seyahatnamelerde İslam Dünyası 79 cilt olmak üzere toplamda yaklaşık 1.200 cilt…

Arap-İslam Bilimleri Tarihi

Bu eserlerin yanında asıl bahsedilmesi gereken, Fuat Sezgin’in baş eseri olan 17 ciltlik Arap-İslam Bilimleri Tarihi’dir (Gescichte des arabischen Schrifttums.) Başlangıçta Carl Brockelmann’ın beş ciltlik Geschichte der arabischen Literatur (Arap Edebiyatı Tarihi) adlı eserini geliştirme ve ona bir zeyl (ek) yazma niyetinde olan Sezgin, daha sonra fikrini değiştirerek yeni bir eser ortaya koymaya karar verdi. Onun bu konuda ortaya koyduğu başarıyı, kendisiyle aynı dönemde Brockelmann’ın eserini geliştirmek üzere toplanan ondan fazla yabancı akademisyenin GAS’ın ilk cildini incelemesinin ardından bu işi Fuat Sezgin’e bırakmaya karar vermesinden anlıyoruz.

Kendi sahasında yazılmış en kapsamlı eser olma özelliği gösteren GAS’ın birinci cildi 1967 yılında yayınlanmıştı. Fuat Sezgin, GAS’ı değerlendirmesi için o dönemde İstanbul’da bulunan hocası Ritter’e birinci cildin kopyasını gönderdiğinde, tecrübeli şarkiyatçı “Böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da hiç kimsenin yapamayacağını” ifade ederek öğrencisini kutladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, orijinal dili Almanca olan 17 ciltlik bu eseri İstanbul Üniversitesi’nden bir grup çevirmene tercüme ettirmektedir.

Ayrıca Fuat Sezgin tarafından yazılmış 5 ciltlik toplamda 1121 sayfa İslam’da Bilim ve Teknik adlı katalog eser, Gülhane Parkı’ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi müzesinin kataloğu olma fikrini aşarak, Arapça yazma eserlerden alınan bilim aletlerinin tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Bu eser Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayınlanmıştır.