Prof. Dr. Osman Özgüdenli Hakkında

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 1992’de, doktorasını ise 2000’de yine aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora araştırmalarını 1995-97 yılları arasında Tahran Üniversitesi Center for Persian Studies’te yaptı. 2001-2005 yılları arasında ise Meşhed, Kum, İsfahan, Tebriz ve Edebil’de Ortaçağ Türk tarihi için kaynak araştırmaları yaptı. 2005 2007 arasında Berlin Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009-2012 yılları arasında Londra, Cambridge ve Oxford’da İslami yazmalar üzerine araştırmalar yaptı. 1993’te araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

Başlıca çalışmaları:

  • Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları İstanbul: Kaknüs Yayınevi, 2006,
  • Moğol İranı’nda Gelenek ve Değişim: Gazan Han ve Reformları (1295-1304) İstanbul: Kaknüs Yayınevi, 2009;
  • Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) İstanbul: İSAM Yayınları, 2013;
  • İrȃn der-‘asr-i Selcûkiyyȃn [Selçuklular Zamanında İran], Cȃmi‘-yi Tȃrîh-i İrȃn, VIII, Tahran: Merkez-i Dȃ’iretu’l-Ma‘ȃrif-i Bozorg-i İslȃmî, 1393/2015.

Encyclopaedia Iranica (EIr., New York), Encyclapadia of Islam, Three Edition (EI3, Leiden), Dȃ’iretu’l-Ma‘ȃrif-i Bozorg-i İslȃmî (DMBI, Tahran), Dȃniş-nȃme-yi Cihȃn-i İslȃm (DCI, Tahran) ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA, İstanbul)’nde çok sayıda yazı kaleme almıştır. Özgüdenli, Eylül 2003 tarihinden beri Encyclopaedia Iranica’nın Ortaçağ Türk-İran ilişkileri alanında danışman editörlüğünü yürütmektedir.