İstibdat’tan Hakimiyet-i Milliyeye (Monarşiden Ulusal Egemenliğe)

İstibdat’tan Hakimiyet-i Milliyeye (Monarşiden Ulusal Egemenliğe)

İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye" Ahmet Rasim'in kaleminden çıkan, Osmanlı İmparatorluğu'nun monarşik düzenden milli egemenliğe geçiş sürecini anlatan çarpıcı bir eserdir. Dr. Av. Faruk Yılmaz tarafından özenle çevrilip sadeleştirilmiş bu kitap, 1789 İhtilali’nin yankılarını, Nizam-ı Cedid'in amaçlarını ve Osmanlı'nın askeri yeniliklerini detaylı bir şekilde ele alır. III. Selim'in reform çabaları, Lehistan'ın bölünmesi ve Fransız İhtilali gibi dönemin önemli olayları üzerinde durur. Eserde, Osmanlı'nın Batılılaşma sürecindeki siyasi ve askeri gelişmeler, reform hareketleri ve ulusal kimlik arayışı içindeki çalkantılar vurgulanmaktadır. Yazar, tarihi olayları, bireylerin ve toplumun dönüşümünü anlamak için bir araç olarak kullanır ve bu süreçte yaşanan insan hakları mücadelelerine de değinir.
 
Türkçe’ye ilk kez çevrilen bu eser, Tanzimat dönemine doğru ilerlerken, Osmanlı'nın modernleşme ve Batı ile olan ilişkilerindeki dinamikleri işler. Kitap, ayrıca Sultan Mahmut'un reformları ve Vaka-i Hayriye gibi kritik dönemeçleri de kapsamlı bir şekilde ele alarak, Osmanlı modernleşmesinin çeşitli yönlerini aydınlatır. Ahmet Rasim'in eseri, dönemin sosyal, ekonomik ve politik yapısını detaylı bir şekilde gözler önüne sererken, tarihî olayların bugünkü anlam ve önemini de ortaya koyar. Dr. Yılmaz'ın sadeleştirmesiyle daha geniş bir okur kitlesine ulaşmayı amaçlayan bu eser, tarih meraklılarına Osmanlı'nın geçiş dönemini derinlemesine anlama fırsatı sunar.