Prof. Dr. Haşim Şahin Hakkında

Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarih bölümü mezunudur. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dinî Zümreler 1299-1402 adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayınlanan İslâm Ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslâmlaşma süreci, Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri, Osmanlı Sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi konuları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. TRT, HABERTÜRK, CNN TÜRK, ÜLKE TV, TV NET, A HABER, YİRMİDÖRT TV kanallarında sahasındaki konularda televizyon programları yapmış, pek çok belgesele ve sinema filmine katkıda bulunmuş, danışmanlık yapmıştır. 2015-2018 yılları arasında Akademik İncelemeler (AID) / Journal of Academic Inquires (JAI) ve Sosyal ve Kültürel Araştırmalar (SKAD) / Journal of Social and Cultural Studies (JSCS) dergilerinin editörlüğünü yürütmüştür. Erdem Yayınları bünyesinde çıkarılan “Tarihi İnsan Yazar” biyografi serisinin danışmanlığını yürütmektedir.

Orta Zamanın Türkleri (2011), Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak (Nurdan Şafak ile birlikte, 2012), Arı Kovanına Çomak Sokmak: Ahmet Yaşar Ocak Kitabı (2014: ESKADER Hatırat Ödülü, 2014), Anadolu Beylikleri El Kitabı (2016), Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk (Süleyman Kaya ile birlikte, 2017), Kıbrıs’ın Fethi ve Hala Sultan (İsmail Güleç ile birlikte, 2017) ve Dervişler ve Sufi Çevreler (2017) başlıklı kitapları bulunmaktadır.