Dr. Fatih Erbaş Kimdir?

1986 yılında Deniz Harp Okulunu bitirmiş,1998 yılında Deniz Harp Akademisini bitirerek kurmay subay olmuştur.1998-2003 yılları arasında Genelkurmay Strateji Dairesinde Avrupa Güvenliği Şubesinde görev yapmıştır. Bu süre zarfında AB güvenlik politikaları, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye-AB güvenlik işbirliği ile ilgili konularda çalışmıştır.


2003-2006 yılları arasında Napoli'de NATO Güney Kanadı Komutanının Doğu Akdeniz ve deniz güvenliği konusunda siyasi danışmanı olarak görev yapmış, bu süre zarfında NATO Siyasi Danışmanı olarak 2004 yılında Irak'ta bulunmuştur.


2006-2009 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Strateji Şube Müdürü ve akabinde Strateji Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Deniz güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz sorunlar Karadeniz güvenliği ana çalışma konuları olmuştur.


2009-11 yılları arasında Deniz Harp Akademisinde öğretim elemanı, 2011-2014 yılları arasında Deniz Müzesi ve Arşivi Komutsnı olarak görev yapmıştır.
Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde uluslararası güvenlik konusunda doktora eğitimi alan Erbaş, "19.Yüzyıl Doğu Akdeniz Güç Mücadelesinde Donanmaların Rolü" isimli tezini hazırlamıştır.


Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde yüksek lisans dersleri de veren Fatih Erbaş, Doğu Akdeniz, uluslarası güvenlik, deniz tarihi, deniz güvenliği ve stratejisi üzerine çalışmaktadır. Bu konulara dair makale ve yazıları bulunmaktadır. "Doğu Akdeniz'de Güç Mücadelesi, 19. Yüzyılda Donanmalar" isminde bir kitabı vardır. Ayrıca seyahat, hikaye ve biyografi kitap ve yazıları da mevcuttur.