Dr. Serkan Şavk Kimdir?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Doktorasını 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı. 2016-2017 arasında misafir araştırmacı olarak Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde bulundu. Gökçen Karanfil’le birlikte

Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey (Cambridge Scholars Publishing, 2013)

kitabının editörlüğünü yaptı. Araştırma alanları Türkiye’de sinema tarihi, tarihte görüntü-mekân ilişkisi ve dijital insan bilimleridir. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde öğretim üyesidir.