Cizvitler

Cizvitler

"Yeni Komplo: Cizvitlere Karşı" R.C. Dallas tarafından yazılmış, 19. yüzyılın başlarında yaşanan tarihsel ve dinî olayları derinlemesine inceleyen bir eserdir. Kitap, Batı Hint Adaları'ndaki zenciler arasında din bilgisi ve uygulamasının yayılmasını ve özellikle Cizvitlerin bu süreçteki rollerini ele almakta, Cizvitlerin Güney Amerika'daki etkilerini ve Avrupa'daki yıkımlarının nedenlerini ve koşullarını detaylı bir şekilde anlatmaktadır.
Dallas, eserinde Cizvitler Cemiyeti'nin yıkılışını ve bu yıkımın Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki etkilerini, insan ilişkileri açısından değerlendirmekte ve bu sürecin nedenlerini araştırmaktadır. Kitap aynı zamanda, Cizvitler Cemiyeti'ne yönelik haksız komploların ve yanlış anlamaların ardındaki gerçekleri açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.