Canan Parmaksızoğlu Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olup yine aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında doktora yapmaktadır. Papalık, Venedik ve Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Mukaddes İttifak’ın Oluşumu ve Osmanlı-Venedik Savaşları başlıklı tezi için halen Roma’da Vatikan Gizli Arşivi (Archivium Secretum Vaticanum), Vatikan Kütüphanesi (Biblioteca Apostolica Vaticana) ve Propaganda Fide Kurumu Arşivi (Congregazione Di Propaganda Fide)’nde araştırma yapmaktadır. Vatikan Kütüphanesi, (Chig.O.IV.57) yazmalarından İlk Çanakkale Zaferi 1657 / La Squadra Pontificia ai Dardanelli 1657 (Vatikan Belgelerinden Kapualı Priore Generel Bali Giovanni Bichi Komutasındaki Papalık Kadırgalarının 1657 Senesinde Levant’taki Seyir Defteri) başlıklı kitabı Rinaldo Marmara ile birlikte yayınlamıştır; İstanbul: Yeni Doğu Derneği Yayınları, 2015