Prof. Dr. Bülent Arı Hakkında

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1988-1993 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK Dış İlişkiler dairelerinde uzman yardımcısı olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1996’da master, 2003 yılında The First Dutch Ambassador in Istanbul, Cornelis Haga and the Dutch Capitulations of 1612 başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1998-99 yıllarında Leiden Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak bulunup Hollanda arşivlerinde araştırma yaptı. 2006’da Yeni ve Yakınçağ Doçenti unvanını aldı. 2001-2007 yıllarında Çankaya Üniversitesi, 2007-2010 yıllarında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Osmanlı-Hollanda İlişkileri, Osmanlı diplomasisi, Osmanlı denizciliği, Akdeniz tarihi ve Osmanlı deniz hukuku ile para tarihi üzerine yayınlanmış makale ve editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır. Nisan 2010’da Dolmabahçe Sarayı Müdürlüğüne, Aralık 2011’de Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’na tayin edilmiştir. 2014-2016 arasında İstanbul S. Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığını deruhte etmiştir. Kasım 2016’dan itibariyle YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

2009-2014 yıllarında Genelkurmay ATASE, Askeri Tarih Komisyonu Yönetim Kurulu, 2014 yılından itibaren Genel Kurul üyesi olarak görev almıştır. 2015 yılında TÜBİTAK Yayın Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Hilâl Studi turchi e ottomani (Venezia), VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi, İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society) ve Muhafazakar Düşünce Bilim Kurulu üyesidir.