Arkeolojinin Arkeolojisi: Disiplinin Yüz Yılına Eleştirel Bir Bakış:

Arkeolojinin Arkeolojisi: Disiplinin Yüz Yılına Eleştirel Bir Bakış:

Çiler Çilingiroğlu ve Duygu Tarkan
Anamed Oditoryumu, 9 Mayıs, Perşembe, 16.00

ANAMED'in Tarih Vakfı ortaklığıyla düzenlediği Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış serisinin bu dönemki bu son konuşmasında, Türkiye'nin ulus devletleşme sürecinde başı çeken bilim dallarından biri olan arkeoloji konu ediliyor. Ulus devletlerin ideolojik sac ayaklarından biri olarak ortak geçmiş kurgusunun yaratılması zorunluluğu, arkeolojinin bir bilim dalı olarak akademide güçlü bir geleneğe, özelleşmiş bir mevzuata ve maddi desteğe sahip olması bu durumun baş nedenleri olarak görülebilir. Öte yandan halk nezdinde arkeolojinin karikatürize bir imajı ve zenofobi ile bağı vardı. Bu tarihsel süreç ve yeni yüzyılda disiplinin uluslararası akademide bulduğu yeni çerçeveler arasında Türkiye'de arkeolojinin devinimlerine Çiler Çilingiroğlu ve Duygu Tarkan eleştirel bir bakış atacaklar.